Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

2 november 2023

09.00—17.00

Kommunfullmäktige sammanträder den 2 november

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 2 november klockan 18.00 i kommunfullmäktigesalen i Eksjö stadshus. Vid sammanträdet behandlas bland annat budget 2024–2025, verksamhetsplan 2026. Sammanträdet är offentligt.

För mer information kontakta:
Anneli Gustafsson, kommunsekreterare
Telefon: 0381-360 00 (nås via kommunens kontaktcenter)
E-post: anneli.gustafsson@eksjo.se

Tillkännagivande/ärendelista och handlingar finns tillgängliga från den 25 oktober.

 TILLBAKA

Eksjö kommunfullmäktige den 2 november

Kommunfullmäktige sammanträder den 2 november, klockan 9.00 i kommunfullmäktigesalen i Eksjö stadshus (observera tiden). Vid sammanträdet behandlas bland annat budget 2024–2025, verksamhetsplan 2026. Sammanträdet är offentligt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.