Parkeringsskiva införs i centrala Eksjö

Från och med den 8 april 2019 ska parkeringsskiva användas när du parkerar fordonet i centrala Eksjö. P-skivan ska användas vid parkeringsplatser med kort parkeringstid inom den så kallade centrumringen. Syftet med p-skivan är att få en bättre rotation på parkeringsplatserna, samt att förenkla och effektivisera kontrollen av parkeringstiderna.

I mitten av mars sattes nya tilläggsskyltarna upp som informerar om var parkeringsskiva ska användas. Har du en parkeringsskiva sedan tidigare så går det bra att använda den. Du kan också skriva tiden när du kom på en lapp.

Så här använder du p-skivan

  • Ställ in fordonets ankomsttid vid pilen och avrunda till närmast följande hel respektive halvtimme.
  • Om du parkerar före den tidsbegränsning som står på parkeringsskylten, ställ in p-skivan på det klockslag tidsbegränsningen börjar.
  • Du får inte ändra fordonets ankomsttid på p-skivan under pågående parkering.
  • Placera p-skivan innanför vindrutan, om möjligt på passagerarsidan, väl synlig och läsbar utifrån.
  • Du får bara använda en p-skiva per parkeringstillfälle.

Karta

P-skiva ska användas inom rödmarkerat område:

Bild: Inom rödmarkerat område (centrala Eksjö) ska p-skiva användas.

Publicerad: 18 mars 2019
Uppdaterad: 21, 27 mars, 11 april 2019

Kontakt

Trafikenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 70

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Parkeringsskiva införs i centrala Eksjö

Från och med den 8 april 2019 ska parkeringsskiva användas när du parkerar fordonet i centrala Eksjö. P-skivan ska användas vid parkeringsplatser med kort parkeringstid inom den så kallade centrumringen. Syftet med p-skivan är att få en bättre rotation på parkeringsplatserna, samt att förenkla och effektivisera kontrollen av parkeringstiderna.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.