Rökfria uteserveringar och lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Du är exempelvis ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Nytt är också att tillståndsplikt för försäljning av tobak införs.

De rökfria miljöerna utökas

I dag finns redan ett antal rökfria miljöer, till exempel skolgårdar och inne på restauranger. I den nya lagen omfattas fler allmänna miljöer av rökförbud. Lagen omfattar nu även:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel och taxi, till exempel stationsområden och busshållplatser,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Kommunens miljöenhet har tillsyn för att detta följs hos samtliga aktörer.

Tillstånd för tobaksförsäljning införs

En annan viktig förändring i den nya lagen är att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Läs mer om detta på sidan "Alkohol, tobak och läkemedel" under rubriken "Försäljning av tobak".

Rökförbudet gäller fler produkter

Rökförbudet i de rökfria miljöerna gäller även för dessa produkter:

  • elektroniska cigaretter,
  • vattenpipor, med eller utan tobak,
  • annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak.

Mer information

Ytterligare information hittar du i den här broschyren från Folkhälsomyndigheten:
Broschyr: Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019länk till annan webbplats

Flera utemiljöer blir rökfria den 1 juli länk till annan webbplats– information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publicerad: 27 juni 2019

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn, Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Rökfria uteserveringar och lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Bland annat omfattas uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Du är exempelvis ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Nytt är också att tillståndsplikt för försäljning av tobak införs.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.

Gå till toppen