LYSSNA

Samråd – Detaljplan för Storegårdsområdet i Eksjö

Detaljplan för Storegårdsområdet, del av fastigheten Storegården 1:1 ställs ut för samråd mellan den 16 oktober och den 15 november. Syftet med detaljplanen är att planera för ett område med flerbostadshus i delar av fastigheten Storegården 1:1. Det planerade området ligger norr om Prästängsvägen i Eksjö. Synpunkter ska vara inkomna senast den 15 november.

Området som planeras ligger norr om Prästängsvägen, mittemot kvarteret Portalen och strax väster om campingen, ungefär 200 meter öster om Storegårdshallen i Eksjö.

Planförslaget avviker från översiktsplan och handläggs med ett utökat planförfarande.

Ta del av förslaget

Planhandlingarna finns tillgängliga här på eksjo.se: Planhandlingarna för del av Storegården 1:1
De kan också hämtas på samhällsbyggnadssektorn, Södra Kyrkogatan 4 i Eksjö.

Samrådsmöten

Samrådsmöte hålls vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få ytterligare information, ställa frågor eller lämna synpunkter på planförslaget. Plats för möte är lobbyn/cafeterian vid huvudentrén i Olsbergs Arena.

Onsdagen den 30 oktober, klockan 17.00-20.00
Måndagen den 11 november, klockan 17.00-20.00

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget måste vara hos samhällsbyggnadssektorn senast den 15 november. Dina synpunkter kan sändas med vanlig post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Samråd – Detaljplan för Storegårdsområdet i Eksjö

Detaljplan för Storegårdsområdet, del av fastigheten Storegården 1:1 ställs ut för samråd mellan den 16 oktober och den 15 november. Syftet med detaljplanen är att planera för ett område med flerbostadshus i delar av fastigheten Storegården 1:1. 

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.