LYSSNA

Ändring av detaljplan för Pumpgatan samt del av fastigheten Muffen 1 i Eksjö

Området som berörs ligger söder om Abborrarondellen, söder om Burger King längs med Pumpgatan i Eksjö. Projektet innebär mindre anpassningar av en redan gällande detaljplan i syfte att göra den mer anpassad till nutida förhållanden.

Huvudsyftet är att reglera förlängningen av Pumpgatan som industrigata, samt flytta vändplatsens läge söderut. Marken från vändplatsens ursprungliga läge tillförs markanvändning för småindustri, hantverk, kontor.

Läs mer om ändring av detaljplan för Pumpgatan samt del av fastigheten Muffen 1

Samråd pågår från 2019-10-30 till 2019-11-13.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och skickas med post till
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö,
eller med e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se senast 13 november.

Nyheten publicerad: 29 oktober 2019

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Ändring av detaljplan för Pumpgatan samt del av fastigheten Muffen 1 i Eksjö

Området som berörs ligger söder om Abborrarondellen, söder om Burger King längs med Pumpgatan i Eksjö. Projektet innebär mindre anpassningar av en redan gällande detaljplan i syfte att göra den mer anpassad till nutida förhållanden.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.