LYSSNA

Vinterväghållning i kommunen

När snön kommer blir framkomligheten i trafiken begränsad. Det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt. Plogning och halkbekämpning av gatunätet görs enligt en viss turordning. Högsta prioritet har gång- och cykelvägarnas huvudstråk, huvudgator samt tillgänglighet till angöringar till kollektivtrafiken. Läs mer om vinterväghållning på Eksjö Energis webbplats

Nyheten publicerad: 5 november 2019

Kontakt

Eksjö Energi, Gatuavdelningen

Besök:

Telegatan 8 , Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Vinterväghållning i Eksjö kommun

När snön kommer blir framkomligheten i trafiken begränsad. Det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt. Plogning och halkbekämpning av gatunätet görs enligt en viss turordning.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.