Logotyp Eksjö kommun

Vinterväghållning i kommunen

När snön kommer blir framkomligheten i trafiken begränsad. Det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt. Plogning och halkbekämpning av gatunätet görs enligt en viss turordning. Högsta prioritet har gång- och cykelvägarnas huvudstråk, huvudgator samt tillgänglighet till angöringar till kollektivtrafiken. Läs mer om vinterväghållning på Eksjö Energis webbplats

Nyheten publicerad: 5 november 2019