LYSSNA

Restaurering av våtmark på Klinten naturreservat

I vinter kommer arbete med återställning av våtmark att pågå på Klinten naturreservat. Arbetet kommer att innebära viss störning för friluftslivet i området.

Under vintern kommer avverkning att ske för att återställa en våtmark som vuxit igen med skog. Idag saknas naturvärde i området och skogen håller långsamt på att dö. Den åtgärd som nu görs kommer att berika Klintens reservat med ytterligare biologisk mångfald och öka upplevelserna för besökare i området. Målsättningen är att groddjur och fåglar ska trivas i den blivande våtmarken.

Arbetet med att skapa våtmarken kommer i vinter att innebära viss störning för friluftslivet då avverkningen i säg och uttransporter påverkar framkomligheten. Syftet med arbetet är att skapa ett attraktivt utflyktsmål på Klinten naturreservat. Eksjö kommuns skogsförvaltare hoppas på förståelse från allmänheten under tiden som arbetet pågår.

Publicerad: 14 november 2019

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Restaurering av våtmark på Klinten naturreservat

I vinter kommer arbete med återställning av våtmark att pågå i Klinten naturreservat. Arbetet kommer att innebära viss störning för friluftslivet i området.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.