LYSSNA

Ändring av detaljplan för kvarteret Husaren med flera, fastigheten Siken 13 i Eksjö

Samråd för detaljplanen pågår mellan den 27 februari till den 19 mars 2020. Huvudsyftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Siken 13 i Eksjö. Planområdet ligger väster om Lunnagårdsvägen och norr om Stensholmsvägen och den intilliggande grusbelagda parkeringen vid Ing2.

Syfte

Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen (ÄDP) är att minska andelen prickmark (mark som inte får bebyggas). På så sätt utökas byggrätten som finns inom fastigheten Siken 13. Syftet är att göra det möjligt till en friare placering av flerbostadshus.

Huvuddrag

Planområdet utgörs av fastigheten Siken 13, som ligger väster om Lunnagårdsvägen och norr om Stensholmsvägen och den intilliggande grusbelagda parkeringen.

Fastigheten är detaljplanerad för flerbostadshus sedan 1990-talet. Denna detaljplan innehåller restriktioner angående placering och byggande som inte är motiverat utefter dagens förutsättningar.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att gällande detaljplan ska ändras för att möjliggöra friare placering och förenkla byggande.

Planförslaget framgår av plankartan och beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen.

Synpunkter

Samråd pågår från den 27 februari till den 19 mars 2020. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas med post till Eksjö kommun, Samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller med e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se senast den 19 mars.

Samrådshandlingar

Nyheten publicerad: 27 februari 2020

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Ändring av detaljplan för kvarteret Husaren med flera, fastigheten Siken 13 i Eksjö

Samråd för detaljplanen pågår mellan den 27 februari till den 19 mars 2020, Huvudsyftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Siken 13 i Eksjö.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.