LYSSNA

Granskning av detaljplan för Storegårdsområdet i Eksjö

Från och med den 30 mars till och med den 23 april pågår granskning av detaljplan för Storegårdsområdet, del av fastigheten Storegården 1:1. Under granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och ha kommit in till Eksjö kommun senast den 23 april.

Området som planeras ligger norr om Prästängsvägen, mittemot kvarteret Portalen och strax väster om campingen, ungefär 200 meter öster om Storegårdshallen i Eksjö.

Ta del av förslaget

Planhandlingarna finns tillgängliga här på eksjo.se: Planhandlingarna för del av Storegården 1:1länk till annan webbplats
De kan också hämtas på samhällsbyggnadssektorn, Södra Kyrkogatan 4 i Eksjö.

Synpunkter

Granskning pågår från och med den 30 mars till och med den 23 april. Under granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Sypunkterna ska vara skiftliga och skickas med post till Eksjö kommun, Samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller med e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se senast den 23 april.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Granskning av detaljplan för Storegårdsområdet i Eksjö

Från och med den 30 mars till och med den 23 april pågår granskning av detaljplan för Storegårdsområdet, del av fastigheten Storegården 1:1. Under granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och ha kommit in till Eksjö kommun senast den 23 april.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.