LYSSNA

Samråd – Detaljplan för Trumpeten 3 i Eksjö

Detaljplan för Trumpeten 3 ställs ut för samråd mellan den 4 maj och den 31 maj. Syftet med detaljplanen är att förtäta inom centrum genom att möjliggöra bebyggelse på parkeringsytan bakom Coop. Synpunkter på planförslaget ska vara inkomna senast den 31 maj.

Fastigheten Trumpeten 3 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Planen möjliggör bostäder i kombination med handel, centrumverksamhet och kontor.

Ta del av förslaget

Planhandlingarna finns tillgängliga under detaljplaner.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget måste vara hos samhällsbyggnadssektorn senast den 31 maj. Dina synpunkter kan sändas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Nyheten publicerad: 2 maj 2020

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Samråd – Detaljplan för Trumpeten 3 i Eksjö

Detaljplan för Trumpeten 3 ställs ut för samråd mellan den 4 maj och den 31 maj. Syftet med detaljplanen är att förtäta inom centrum genom att möjliggöra bebyggelse på parkeringsytan bakom Coop. Synpunkter på planförslaget ska vara inkomna senast den 31 maj.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.