LYSSNA

Almsjukan har kommit till Eksjö kommun

En mer aggressiv form av almsjukan har kommit till Eksjö kommun. Konsekvensen av almsjukan har nu börjat visa sig även i Eksjö kommun på ett sätt som ger anledning att se över hur vi ska hantera angreppen. Efter torkan sommaren 2018 ser det ut som om våra almar blivit försvagade på ett sätt som öppnat upp för almsjukan att få fäste.

Sjukdomen har funnits i Sverige länge men i en variant med ett mycket långt sjukdomsförlopp. En mer aggressiv form kom till Sverige på 1950-talet. Den drabbade främst Skåne och Göteborg.

Orsak

Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av en svamp. Det är framför allt en skalbagge som kallas almsplintborre som sprider svampen. Skalbaggen boar in sig i döda, försvagade och döende almar. Där fastnar svampens sporer i almsplintborrens behåring och följer sedan med till friska almar när den äter blad och skott i friska almars kronor.

Almens kärlsträngar, där vatten- och näringstransport sker, blockeras av svampen och trädet vissnar och dör. När symtom visar sig kan trädet dö mycket snabbt, men det kan även dröja några år.

Symtom

  • Vanligtvis visar sig symtomen först i toppgrenarna.
  • Bladen gulnar för tidigt och faller av.
  • Bladen slår ut som vanligt på våren för att efter ett par veckor vissna på uttorkade grenar.
  • Bladen blir då bruna och rullar ihop sig och sitter kvar på grenarna en tid.
  • Löven sitter glest i kronan och är svagt missfärgade.
  • Skotten böjer sig nedåt i kronan.

Åtgärd

  • När almsjuka har konstaterats, ska träden avverkas så fort som möjligt, vilket i de flesta fall betyder vinteravverkning. Det ska dock påpekas, att effekten av bekämpningen ökar, om träden omedelbart röjs bort. Stubben ska barkas så långt ned som möjligt och barken samlas upp och brännas. Bark, ved och ris kan eldas upp direkt på avverkningsplatsen, om eldning är tillåten.
  • På grund av smittorisken ska särskild utrustning användas, när träd avverkas som angripits av almsjuka. Rengör alla verktyg med starkt desinfektionsmedel eller genom upphettning med gaslåga.

Hantering

  • Angripna träd inklusive bark, kvistar och grenar förs till någon avfallsanläggning för att brännas eller grävas ned. Man får även leverera till massaindustrier eller producera flis till värmecentraler, om bark och avfall tas om hand där och omedelbart bränns.
  • Stock, massaved, ved eller flis av angripna almar ska oskadliggöras före den 1 april. En kvarlämnad vedhög är en utmärkt yngelplats för almsplintborren och en allvarlig smittkälla till nästa år.

Rådgivning

För rådgivning kontakta Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn via kommunens kontaktcenter telefon 0381-360 00, samhallsbyggnad@eksjo.se eller

Jordbruksverket, Växtinspektionen
Telefon: 036-15 50 00 (växel)
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Webbplats: www.sjv.selänk till annan webbplats

Växtinspektionen i Alnarp
Telefon: 040-53 66 30

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Almsjukan har kommit till Eksjö kommun

En mer aggressiv form av almsjukan har kommit till Eksjö kommun. Konsekvensen av almsjukan har nu börjat visa sig även i Eksjö kommun på ett sätt som ger anledning att se över hur vi ska hantera angreppen.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.