Logotyp Eksjö kommun

Risk för ras med viss typ av takkonstruktion

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna konstaterade Statens Haverikommission (SHK) att en viss typ av takkonstruktion utgjorde en riskkonstruktion. Om du som fastighetsägare är osäker på om du har en byggnad med detta utförande ska du kontakta samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun.

SHK har nu gjort en anmälan till Sveriges alla byggnadsnämnder där man informerar om riskerna med konstruktionen och ger nämnden i uppdrag att utvärdera om det finns, byggs eller projekteras för liknande konstruktioner för att undvika eventuella framtida ras.

Takraset i Kiruna medförde att ungefär halva byggnaden kollapsade. Vi tidpunkten befann sig två personer i byggnaden men ingen kom till fysisk skada. Att taket rasade i Kiruna berodde på en bristfällig takkonstruktion där denna utfördes alldeles för slank.

Anmälan till Sveriges byggnadsnämnder från SHK gäller takkonstruktioner med liknande utförande av underspända limträtakstolar. Denna typ av konstruktion kan finnas i exempelvis idrottshallar, industribyggnader och ridhus.

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet i Eksjö kommun och ska i enlighet med anmälan från SHK utvärdera om det finns, byggs eller projekteras för liknande konstruktioner för att undvika eventuella framtida ras.

Är du som fastighetsägare osäker på om du har byggnad med detta utförande kan du kontakta samhällbyggnadssektorn. Fastighetsägare som vet att man har denna typ av takkonstruktion ska se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga görs och även kontakta samhällbyggnads­sektorn.

Bilder som visar en snedvriden balk samt en bild som visar den raserade hallen.

Bilden till vänster: snedvriden balk, fotograferat av vittne till raset. Bilden till höger: den raserade hallen, fotograferat av Polisen.

Skiss, sidovy på takstolen.

Skiss, sidovy på takstolen: Statens haverikommission.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00