Logotyp Eksjö kommun

Arbete med avloppsledningar i Eksjö och Ingatorp

Under vecka 49 utförs arbete med avloppsledningar på Vaxblekaregränd i Eksjö och Storgatan i Ingatorp. Detta kan medföra begränsad framkomlighet. Parkera inte så att brunnar blockeras i området.

Måndagen den 30 november 2020 kommer ett arbete att utföras i avloppsledningen på Vax­blekare­gränd i Eksjö. Inga grävarbeten planeras, utan arbetet sker i gatubrunnarna. Boende ombeds att inte parkera så att brunnar blockeras i området.

Tisdagen den 1 december 2020 kommer ett arbete att påbörjas med avloppsledningen på Storgatan i Ingatorp. Inga grävarbeten planeras, utan arbetet sker i gatubrunnarna. Boende ombeds att inte parkera så att brunnar blockeras i området.

Vi ber om överseende med att det tidvis kan bli begränsad framkomlighet. Buller och lukt kan också förekomma.

Eksjö Energi
Se driftinformation på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

Nyheten publicerad: 27 november 2020

Kontakt

Eksjö Energi

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00