LYSSNA

Långa handläggningstider för bygglov

Byggenheten har för tillfället långa uppstarts- och handläggningstider. Anledningen är en kombination av fler ärenden samt den rådande pandemin. Det var ovanligt många som ville göra lov- och anmälningspliktiga åtgärder under 2020 och trenden ser ut att öka detta år.

Även efterfrågan på rådgivning per telefon och via e-post är större än tidigare. Detta kommer att göra att handläggningstider kan bli längre. Enligt lag ska beslut tas inom 10 veckor efter att byggenheten tagit emot kompletta handlingar. Vi jobbar hårt för att klara den tiden.

Det här kan du göra

För att hjälpa oss att snabba på handläggningstiden kan du göra följande:

  • Ta gärna hjälp av konsult/fackman till exempel arkitekt, ingenjör eller liknande för att säkerställa att din ansökan är tydlig och fackmässigt utförd. Det underlättar när hanteringen av ditt ärende kommer igång.
  • Säkerställ att det du vill göra uppfyller de bestämmelser och krav som framgår av eventuell detaljplan, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler.

Aktuella detaljplaner i Eksjö kommun

På Boverkets webbplats finns mycket information att läsa: Lov & Byggprocessen - PBL kunskapsbanken - Boverketlänk till annan webbplats

Nyheten publicerad: 13 april 2021

Kontakt

Byggenheten

 

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.