LYSSNA

Brev om byggnadsinventering

Idag har det skickats ut ett brev till fastighetsägare om en byggnadsinventering som gjorts under året. Är du en av de som fått brevet så innebär det att ditt hus har blivit inventerat och att det klassas som en kulturhistoriskt intressant byggnad.

Inventeringen har utförts för att få mer kunskap om byggnader med kulturhistoriska, arkitektoniska, miljömässiga och konstnärliga värden utanför centrala Eksjö.

– Vi har stor kunskap om bebyggelsen inom stadskärnan där nästan allt är av kulturhistoriskt intresse, men det finns så mycket mer bebyggelse i Eksjö som är fin och av stort intresse, berättar Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt vid Eksjö kommun.

Ditt hus, allas kulturarv
Att få sitt hus utpekat i en kulturhistorisk inventering är en anledning att känna stolthet, att huset har ett värde utöver det ekonomiska och rent praktiska. Det innebär också att man som ägare har ett ansvar att ta hand om huset och bevara dess värden och kvalitéer åt kommande generationer. Det innebär inte att förändringar är omöjliga att göra. Det viktiga är hur förändringar genomförs.

– Vi hoppas att husägarna känner att de bor i fina hus som har flera olika värden, säger Lucia och fortsätter:

– Som vid all form av ändringar på ditt hus bör du kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller för just de åtgärderna som du vill göra, exempelvis byta fönster, takmaterial eller måla om fasaden. I och med inventeringen så har vi nu stor kunskap om just ditt hus och kan erbjuda bra rådgivning.

Inventeringen har resulterat i en byggnadsklassificering där de inventerade husen bedömts i fyra olika nivåer – byggnadsminne, särskilt värdefull bebyggelse, högt allmänt bebyggelsevärde eller allmänt bebyggelsevärde.

Röd klassificering Byggnadsminne
Omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap 17 §) samt kulturmiljölagen (3 kap.)

Orange klassificering Särskilt värdefull bebyggelse
Omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap 17 §) samt plan- och bygglagen (8 kap 13 §).

Gul klassificering Högt allmänt bebyggelsevärde
Omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap 17 §)

Grön klassificering – Allmänt bebyggelsevärde
Omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav (8 kap 17 §)

Nyheten uppdaterad: 7 december 2021

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

 TILLBAKA

Brev om byggnadsinventering

Idag har det skickats ut ett brev till fastighetsägare om en byggnadsinventering som gjorts under året. Är du en av de som fått brevet så innebär det att ditt hus har blivit inventerat och att det klassas som en kulturhistoriskt intressant byggnad.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.