Karta över kommunen med texten översiktsplan Eksjö kommun
LYSSNA

Översiktsplan 2040 – lämna dina synpunkter

Ett förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun har tagits fram. Översiktsplan 2040 är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vatten­användningen inom sitt geografiska område. Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden är från den 14 april till den 14 juni 2022.

Nyheten publicerad: 14 april 2022

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Översiktsplan 2040 – lämna dina synpunkter

Ett förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun har tagits fram. Översiktsplan 2040 är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vatten­användningen inom sitt geografiska område. Nu kan du lämna synpunkter på förslaget.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.