Grävarbete utmed Husargatan i Eksjö

Arbete har påbörjats med dagvattenbrunnar och anläggning av gång- och cykelväg utmed Husargatan.

När arbetet med dagvattenbrunnar och gång- cykelväg är avslutat kommer det att asfalteras. Arbetet beräknas pågå till och med september månad.

Vid pågående arbete kommer det att bli begränsad framkomlighet för fordonstrafik och gångtrafikanter.

Nyheten publicerad: 7 juni 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Arbete på Husargatan i Eksjö

Arbete har påbörjats med dagvattenbrunnar och med att anlägga gång- och cykelväg utmed Husargatan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.