Södra Storgatan i Eksjö ovanifrån

Gångfartsområde införs på prov i centrala i Eksjö

Södra Storgatan, från Södra Kyrkogatan till Tullgatan, i Eksjö kommer att vara ett så kallat gångfartsområde. Detta införs på prov från den 27 juni till den 30 september. Dagtid är den högsta hastigheten för fordon 7 kilometer. Mellan klockan 19.00–6.00, alla dagar, är fordonstrafik förbjuden. Detta görs för att se hur stadsmiljön kan utvecklas på sikt. Läs mer om vad som gäller för gångfartsområdet.

Skylt gångfartsområde

Målsättningen är att få till ett rikare stadsliv och en trivsammare plats för människor att mötas och uppehålla sig på. Restauranger, affärsutbud, biltrafik, gående och cyklister blandas i ett gångfartsområde.

Gångfartsområde testas med utgångspunkt att det kommer gynna Eksjö som stad och skapa förutsättningar för en attraktivare handel.

Eksjö kommun och Eksjö Stadsutveckling kommer att utvärdera testet efter sommaren.

På gångfartsområde gäller:

  • Fordon (inklusive cyklar) får inte köras fortare än gångfart, det vill säga 7 kilometer per timma.
  • Fordon (inklusive cyklar) parkeras som vanligt på markerade platser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt gentemot gående och cyklister.
  • När fordon lämnar gångfartsområdet har fordonsföraren väjningsplikt gente-mot korsande trafik.

OBS! Tvärgator som korsar Södra Storgatan berörs inte.

Nyheten publicerad: 27 juni 2022

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Gångfartsområde införs på prov i centrala i Eksjö

Södra Storgatan, från Södra Kyrkogatan till Tullgatan, i Eksjö kommer att vara ett så kallat gångfartsområde. Detta införs på prov från den 27 juni till den 30 september. Dagtid är den högsta hastigheten för fordon 7 kilometer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.