Illustration över Ingatorps torg som det ska se ut när arbetet är klart.

Torget i Ingatorp rustas upp

Eksjö kommun rustar upp torget i Ingatorp enligt planerad stadsmiljöåtgärd. Det omfattar grönytor, kombinerad parkerings- och torgplats. Platsen för minnesstenen bevaras. Utmed Storgatan återskapas en trädallé och inom området finns flera gångstråk.

Åtgärden kommer att utföras under 2022 och målsättningen är att arbetet ska vara klart under hösten. Bilden visar hur torget i Ingatorp kommer att se ut när det är klart.

Nyheten publicerad: 27 juni 2022

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.