Akut vattenbrist i Emån

Emåns flöden är mycket låga. Baserat på de uppgifter som länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar inhämtat från Emåförbundet bedöms läget vara så allvarligt att det inte finns något utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd. 

– Det är extremt låga flöden. Vi är i en besvärlig situation. Vi tar ut mer vatten ur Emån än vad som tillförs systemet. Om inget görs riskerar vi att stå med uttorkade sjöar och vattendrag senare i sommar. Därför måste alla med tillstånd vattna smart och övriga måste upphöra med sina uttag ur Emån och dess biflöden, säger Måns Lindell, vattenenheten på Länsstyrelsen Jönköpings län.

Låga grundvattennivåer i Eksjö kommun

Eksjö kommuns grundvattennivåer ligger på nivå två, kritiskt läge, enligt Svenskt Vattens koncept "Hållbar vattenanvändning". Med anledning av de låga grundvattennivåerna är det viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

– Eksjö kommun ligger kvar på "spara"-nivån tills annat beslut kommer, säger Torbjörn Johansson, tillförordnad VA-chef, Eksjö Energi.

Nyheten publicerad: 2 augusti 2022

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Akut vattenbrist i Emån

Emåns flöden är mycket låga. Baserat på de uppgifter som länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar inhämtat från Emåförbundet bedöms läget vara så allvarligt att det inte finns något utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.