Eksjö kommuns logotyp

Vatten från Jönköpings kommun vattnar Eksjö kommuns blomsterplanteringar

I Eksjö kommun råder i dagsläget två typer av bevattningsförbud, dels för kommunalt dricksvatten, dels för uttag av vatten från sjöar för den som saknar tillstånd. Det senare påverkar bevattningen av kommunala blomsterarrangemang.

Med anledning av de mycket låga vattennivåerna nerströms i Emåns vattensystem har det införts bevattningsförbud i Eksjö kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län har gått ut med kraftfulla uppmaningar att spara på allt vatten. Bland annat så är alla uttag av vatten, även från sjöar, som inte har tillstånd förbjudna. Det innebär att Eksjö Energi inte längre hämtar bevattningsvatten från Gyesjön.

För att kunna behålla de fina blomsterplanteringar som Eksjö kommun investerat i väljer Eksjö Energi att köpa vatten till blombevattningen. Det görs från Jönköpings kommun som inte har någon brist på vatten. Det vattenuttaget har heller ingen påverkan på Emån.

Det går åt cirka 10 kubikmeter vatten per vecka vilket innebär en vattenhämtning per vecka.

- Det är en kostnad som Eksjö Energi bedömer vara skälig för att kunna behålla de fina blomsterarrangemangen under resterande del av sommaren och inledningen av hösten, säger John Peterson, VD Eksjö Energi AB.

Bevattningen gäller alla kommunala ”blommande” blomsterarrangemang i samtliga tätorter, inte buskar eller andra perenna växter.

Kontakta gärna Eksjö Energi Länk till annan webbplats. för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Nyheten publicerad: 8 augusti 2022

Kontakt

Eksjö Energi AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi AB, 575 80 Eksjö

Telefon: