Logotyp Eksjö kommun

Nya cykelparkeringar och pumpar i centrala Eksjö

Under våren och sommaren har centrala Eksjö fått fler parkeringsplatser för cyklar. Nya cykelpumpar har också installerats på två platser.

De nya cykelparkeringarna finns i stationsområdet. Väster om stationshuset finns nu plats för 16 cyklar under tak, varav en plats är avsedd för parkering av lådcyklar. Norr om stationshuset, längs muren intill parkeringen på Tullgatan, finns plats för 20 cyklar. Där finns även en av de nya cykelpumparna. Den andra cykelpumpen finns på Museigården, utanför Eksjö museum och Tourist Center.

Cykelparkering med sedumtak

Cykelparkering med sedumtak vid Eksjö station.

Cykelpump vid Eksjö station

Cykelpump vid Eksjö station.

Nyheten publicerad:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00