Karta över kommunen med texten översiktsplan Eksjö kommun

Översiktsplan 2040 – lämna dina synpunkter

Ett förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun har tagits fram. Översiktsplan 2040 är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vatten­användningen inom sitt geografiska område. Du kan lämna synpunkter på förslaget mellan den 7 september och 7 november.

Efter att samråd hölls under våren och sommaren har planförslaget justerats efter inkomna synpunkter. Granskning pågår mellan den 7 september och 7 november. Det är under denna period möjligt att ta del av materialet och lämna synpunkter.

Nyheten publicerad: 6 september 2022

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Översiktsplan 2040 – lämna dina synpunkter

Ett förslag till ny översiktsplan för Eksjö kommun har tagits fram. Översiktsplan 2040 är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vatten­användningen inom sitt geografiska område. Nu kan du lämna synpunkter på förslaget.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.