Eksjö kommuns logotyp

Elda med hänsyn

Nu är det kallare väder och många kommer troligtvis att elda i sina kaminer. Det är viktigt att elda på rätt sätt då utsläpp av luftföroreningar från vedeldning är skadliga för både människors hälsa och för miljön.

– Vi vill uppmana folk att elda med måtta och i en modern utrustning. Det är viktigt att visa hänsyn till sina grannar, men det är också viktigt med tanke på den ökade brand- och hälsorisken, säger Fredrik Holmqvist miljö- och hälsoskyddschef i Eksjö kommun.

Eget ansvar

Ännu märks ingen tydlig ökning av att antalet klagomål kring vedeldning men det är nog bara en tidsfråga tror Fredrik Holmqvist:

– Vi förstår att trenden för denna vinter kommer att vara vedeldning med hänsyn till elpriserna. Det är också många som har anmält till plan- och byggenheten att de vill göra nyinstallationer av eldningsanordningar/kaminer.

Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Ta hänsyn till dina grannar

Det är viktigt att ta hänsyn till närliggande bostäder när du eldar. När röken sprider sig i kvarteret ökar exempelvis negativ påverkan på människors hälsa.

– Se till att elda på rätt sätt och visa hänsyn till dina grannar, speciellt vid sämre väderförhållanden som kan orsaka olycklig vindriktning eller inversion, menar Fredrik Holmqvist.

Eksjö kommun har dock begränsade möjligheter att komma tillrätta med alla störningar kring eldning. Att göra en utredning tar tid och den som eldar i kaminen och orsakar en olägenhet för sina grannar kan själv få bekosta utredningen, vilket kan kosta flera tusen kronor.

– Därför är det första steget alltid att ta en kontakt med sina grannar och försöka få till en dialog om man störs av vedeldningen, säger Fredrik.

Ökad brandrisk

Räddningstjänsten uppmanar också till försiktighet med eldning i kaminer och kakelugnar i vinter. De flesta kaminer är inte dimensionerade för att användas i syfte att värma upp en hel bostad. Om det eldas i för stor omfattning riskerar det att leda till fler bränder.

– Det är viktigt att du ser över din eldstad, kontrollera att den har genomgått brandskyddskontroll, är sotad, och godkänd för bruk, säger räddningschef Micael Carlsson på Räddningstjänsten.

Så eldar du rätt

  • Elda alltid med torr ved.
  • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
  • Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och det kan orsaka brand.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning och låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.
  • Eldar du mer denna vinter än tidigare år kan det medföra att du behöver tätare sotning. Eldar du mer än en kubikmeter så ska sotning göras varje år. Förändringar anmäls till Skorstensfejarna Syd AB.

Viktiga länkar

Sotning och brandskyddskontroll i Eksjö kommun

Kommunens upphandlade sotare i Eksjö kommun Länk till annan webbplats.

Så eldar du med ved i kamin, spis och ugn (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 13 december, uppdaterad 19 dec, 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00