kartbild med kommungränserna och med texten översiktsplan Eksjö kommun
LYSSNA

Översiktsplan 2040 för Eksjö kommun

Den 15 december 2022 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Eksjö kommun med framtidsutblick mot 2040. Beslutet kan överklagas fram till den 10 januari 2023.

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas och hur de allmänna intressena ska tas tillvara.

Antagandehandlingar till översiktsplanen i digital form finns här på eksjo.se (följ länken längre ner på sidan) och i fysisk form i kommunhuset på Södra Kyrkogatan 4, Eksjö.

Du som boende i Eksjö kommun har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige. Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 10 januari 2023.

Frågor om planen kan ställas till:
Felix Mårtensson, planarkitekt, felix.martensson@eksjo.se
Malin Larsson, plan- och byggchef, malin.larsson@eksjo.se
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, mikael.warnbring@eksjo.se

Nyheten publicerad: 21 december 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Översiktsplan 2040 för Eksjö kommun

Den 15 december 2022 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Eksjö kommun med framtidsutblick mot 2040. Beslutet kan överklagas fram till den 10 januari 2023.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.