Eksjö kommuns logotyp

Detaljplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera – granskning

En ny detaljplan över Kvarnarp 3:1 finns för granskning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, ett nytt demensboende, i södra delarna av Kvarnarp i Eksjö. Detaljplanen reglerar även gator och närliggande bostadskvarter. Synpunkter kan lämnas mellan den 18 april till den 9 maj. 

Huvuddrag

Området ligger i sydöstra Kvarnarp söder om Runstensgatan och Lupingatan och omfattar ett cirka 4,6 hektar stort skogsbruksområde som ägs av Eksjö kommun. Det har tidigare genomförts en lokaliseringsstudie för placering av nytt särskilt boende. Urvalet har lett till den aktuella platsen. Marken detaljplaneras för markanvändning för bostäder av särskilt boende med inriktning demens.

Lämna synpunkter

Granskningsskedet för detaljplanen pågår under perioden 18 april 2023 till 9 maj 2023. Under denna tid är det möjligt att lämna synpunkter.

Synpunkter lämnas skriftligt till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Granskningshandlingar

Nyheten publicerad: 17 april 2023

Kontakt

Planenheten, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00