Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ledningsarbeten och ombyggnad på Sporrevägen och Soldatvägen i Eksjö

Eksjö kommun tillsammans med Eksjö Energi kommer att bygga om Sporrevägen, med start vecka 16, eftersom ledningar i marken behöver bytas. Det gäller både vatten-, avlopps-, dagvatten-, fjärrvärme- och elledningar.

Arbetet kommer att påbörjas vid korsningen Justeliusgatan/Sporrevägen vecka 16. Om cirka två veckor kommer arbetet att fortsätta på Sporrevägen och gatan kommer att vara avstängd i olika etapper beroende på var arbetet pågår.

Under tiden det är avstängt kommer det inte vara tillgängligt med biltrafik, därför kommer det anläggas en tillfällig parkering i närheten för att underlätta tillgängligheten.

När detta är klart kommer Sporrevägen och Soldatvägen få en ny utformning, det kommer att bli motveck (motlut utmed gatan som har till syfte att leda bort dagvatten) i stället för trottoarer och det kommer finnas säkra ledningar i marken.

Arbetet ska vara klart hösten 2023.

Nyheten publicerad: 18 april 2023

Kontakt

Rafah AL-Hindi, projekteringsingenjör, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Ledningsarbeten och ombyggnad på Sporrevägen och Soldatvägen i Eksjö

Eksjö kommun tillsammans med Eksjö Energi kommer att bygga om Sporrevägen, med start vecka 16, eftersom ledningar i marken behöver bytas. Det gäller både vatten-, avlopps-, dagvatten-, fjärrvärme- och elledningar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.