Eksjö kommuns logotyp

Ny gång- och cykelväg och byte av ledningar på Grevgatan

Eksjö kommun tillsammans med Eksjö Energi utför nu arbete på Grevgatan vilket påverkar trafiken. Fjärrvärme- och elledningar är redan bytta och det kommer att göras en ny gång- och cykelbana. Arbetet förväntas vara klart i början av juni.

Eksjö kommun och Eksjö Energi utför nu arbete på Grevgatan. Trafik leds in på en tillfällig enkelriktad väg, där man kör in från Västra Ringvägen/Lustigkullegatan och ut från Grevgatan/Vetlandavägen.

Omdirigering kommer att ändras löpande under byggtiden beroende på hur arbetet förflyttar sig, därför vill vi uppmana allmänheten att vara uppmärksamma på omledningsskyltar.

Grevgatans nya utformning innebär att trottoaren på norra sidan kommer att försvinna och det blir en gång- och cykelbana som har samma nivå som körbanan. Linjemålning och stolpar kommer att markera gränsen. Arbetet förväntas vara klart i början av juni 2023.

Nyheten publicerad: 3 maj 2023

Kontakt

Rafah AL-Hindi, projekteringsingenjör, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: