Välkommen till Eksjö kommun

Fornminnesgården - röda faluröda byggnader.
LYSSNA

Äger du ett hus som är byggnadsminne (k-märkt)?

Äger du ett hus som är eller ligger inom ett område som är byggnadsminne (k-märkt) i Eksjö kommun? Den 16 augusti kommer representanter från Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län att finnas på plats på Eksjö stadsbibliotek för att svara på dina frågor.

Exempel på frågor som du kan ställa till länsstyrelsen:

  • Vad säger bestämmelserna som skyddar mitt hus?
  • Måste jag söka tillstånd för att göra ändringar på mitt hus?
  • Kan jag få bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel renovering av fasaden eller takbyte?

Plats: Eksjö stadsbibliotek

Datum och tid: 16 augusti, drop in mellan klockan 9–12

Välkommen!

Nyheten publicerad: 3 augusti 2023

Kontakt

Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Äger du ett hus som är byggnadsminne (k-märkt)?

Äger du ett hus som är eller ligger inom ett område som är byggnadsminne (k-märkt) i Eksjö kommun? Den 16 augusti kommer representanter från Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län att finnas på plats på Eksjö stadsbibliotek för att svara på dina frågor.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.