Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Höga flöden i vattendrag och VA-ledningar

Med anledning av ihållande nederbörd är det höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.

Eksjö Energi uppmuntrar fastighetsägare att utföra förebyggande åtgärder för att minimera skador vid eventuella översvämningar i källare. Exempel på en åtgärd är att ta bort känsliga möbler och föremål från källargolv.

Vid en eventuell översvämning kan räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

På Eksjö Energis webbplats finns mer information och råd om översvämningar i källare:

Nyheten publicerad: 3 november 2023

Kontakt

Eksjö Energi

Besök:

Telegatan 8 , Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00

 TILLBAKA

Höga flöden i vattendrag och VA-ledningar

Med anledning av ihållande nederbörd är det höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.