Eksjö kommuns logotyp

Höga flöden i vattendrag och VA-ledningar

Med anledning av ihållande nederbörd är det höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.

Eksjö Energi uppmuntrar fastighetsägare att utföra förebyggande åtgärder för att minimera skador vid eventuella översvämningar i källare. Exempel på en åtgärd är att ta bort känsliga möbler och föremål från källargolv.

Vid en eventuell översvämning kan räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

På Eksjö Energis webbplats finns mer information och råd om översvämningar i källare:

Nyheten publicerad: 3 november 2023

Kontakt

Eksjö Energi

Besök:

Telegatan 8 , Eksjö

Telefon:

0381-19 20 00