Eksjö kommuns bokslut 2018

Eksjö kommuns resultat 2018 blev minus 9,8 miljoner kronor (mnkr) mot under året prognostiserade minus 27 miljoner kronor.

Eksjö kommun redovisar för 2018 ett negativt resultat, -9,8 mnkr.

Huvudsakligen beror underskottet på att sektorernas verksamheter haft högre nettokostnader än budget.

Föregående års resultat var lägre, -25,9 mnkr. 2016 års resultat var stort, 39,1 mnkr, med anledning av ett tillfälligt statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Därför beslöt kommunfullmäktige om en lägre resultatnivå under 2017 och 2018. Kostnadsnivån under åren har dock varit högre än budgeterat.

Sektorernas budgetunderskott 2018 var -29,1 mnkr, motsvarande underskott 2017 var -48,8 mnkr.

Åtgärder har vidtagits under 2017 och 2018 för att minska underskotten och nå en ekonomi i balans. Inför 2018 beslutades om effektiviseringar och neddragningar med 20 mnkr och till 2019 har ytterligare åtgärder motsvarande 51 mnkr beslutats om. Under 2018 har kommunstyrelsen infört begränsningar gällande inköp, anställning och övertid. Delar av budgetprocessen 2019–2021 har tidigarelagts, vilket även medförde att vissa åtgärder kunde beslutas om i ett tidigare skede för att även få effekt under 2018. Kommunstyrelsen har följt effekter av beslutade neddragningar och där full effekt inte nåtts har uppdraget varit att utföra andra åtgärder. I kommunens verksamheter har stora insatser gjorts av engagerade medarbetare, vilket gett resultat. Positivt är att både underskott för årets resultat och verksamheternas nettokostnad har minskat 2018.

Även om tendenserna är att kostnadsnivån är på väg åt rätt håll, vilket visas i att nettokostnaderna ökat mindre än skatteintäkterna 2018, är målet inte nått då resultatet är fortfarande är negativt. Arbetet måste fortsätta under 2019 för att nå en ekonomi i balans.

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande och
Karin Höljfors, ekonomichef

Publicerad: 6 mars 2019

Kontakt

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande

Telefon:

0381-360 01

E-post:

annelie.hagg@eksjo.se

Karin Höljfors, ekonomichef

Telefon:

0381-365 33

E-post:

karin.holjfors@eksjo.se

 TILLBAKA

Eksjö kommuns bokslut 2018

Eksjö kommuns resultat 2018 blev minus 9,8 miljoner kronor (mnkr) mot under året prognostiserade minus 27 miljoner kronor.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.