LYSSNA

Förslag till budget 2020-2021 och verksamhetsplan 2022

Ett förslag till beslut om budget för 2020-2021, samt verksamhetsplan 2022 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 17 september.

2017 och 2018 gjorde kommunen stora negativa resultat. Dessa underskott påverkar utrymmet för budgeten även de kommande åren. Det har skett ett omfattande arbete under åren och prognosen för 2019 visar nu på ett positivt resultat. Verksamheterna har ännu inte nått en budget i balans, vilket är högst prioriterat det kommande verksamhetsåret.

Ledningsutskottet föreslår att resultatet av skatteintäkter och bidrag för planperioden ska vara 2,7 procent för 2020, 2,3 procent för 2021 och 2,9 procent för 2022.

Utrymmet för verksamheternas driftbudget 2020 har ökat med 16,5 miljoner kronor jämfört med då kommunfullmäktige tog beslut om förvaltningsram i juni 2019. Anledningen till det ökade utrymmet är främst uppdatering av variablerna i LSS-utjämningen, men även fler invånare och förbättringar i skatteunderlag och utjämningsbidrag.

Den kommunala utdebiteringen föreslås vara oförändrad för åren 2020-2022 (22,26 kronor). Utrymmet för driftramen 2020 blir då 1 087 miljoner kronor. 2021 blir utrymmet 1 109 miljoner kronor och 2022 blir utrymmet 1 135 miljoner kronor.

En ökande befolkning innebär mer skatteintäkter och bidrag, men även ökat behov av kommunala välfärdstjänster. Trots att det ekonomiska utrymmet ökar varje år ökar inte utrymmet 2020-2022 i den takt som kostnaderna ökar. Ledningsutskottets förslag till budget innehåller både effektiviseringar och ambitionssänkningar, men också prioriteringar och ambitionsökningar i verksamheterna.

Utgångspunkten i ledningsutskottets budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna.

På ledningsutskottets sammanträde lade alliansen och socialdemokraterna fram egna budgetförslag. Båda förslagen har samma budgetram för verksamheterna i sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn. Det finns också gemensamma prioriteringar gällande till exempel avsatta medel för utbildningsinsatser, projekt för minskat försörjningsstöd och extra insatser på Furulundsskolan.

Alliansens budgetförslag utgör, efter gårdagens sammanträde, ledningsutskottets förslag till budget till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 1 oktober. Slutligt beslut gällande budgetförslaget för åren 2020-2022 kommer att fattas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

Kontaktpersoner

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 0381-360 33
E-post: markus.kyllenbeck@eksjo.se

Karin Höljfors, ekonomichef
Telefon: 0381-365 33
E-post: karin.holjfors@eksjo.se

 TILLBAKA

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.