LYSSNA

Felaktig hantering vid inköp av konsulttjänster

Eksjö Stadshus AB riktar kritik mot att inköp av konsulttjänster vid Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB inte har följt Eksjö kommuns riktlinjer avseende upphandling och Lagen om offentlig upphandling.

Viss kommunal verksamhet kan drivas i bolagsform i stället för i förvaltning. Eksjö kommun har fem helägda bolag. Eksjö Stadshus AB är moderbolag och styr över de helägda bolagens verksamheter genom beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Två av de helägda kommunala bolagen är Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB.

September 2015 började Maria Lund att arbeta som VD för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB. I samband med att Maria Lund påbörjade sin tjänstgöring konstaterades det att det fanns ett omfattande arbete att göra gällande framtagande av rutiner och processer, samt arbete med att åtgärda vissa arbetsmiljö- och samarbetsfrågor. Maria Lund fick vid sin anställning uppdraget från styrelserna för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB att få de anställda inom bolagen att komma samman, samt genomföra en certifiering av bolagen. För att få till stånd detta arbete gjorde bolagen bedömningen att tjänster gällande ledarskapsutveckling och ledningsstöd behövde köpas in. Bolagen beslutade att anlita konsultbolagen Johan Eskengren i Sverige AB och Johan Eskengren & Partners AB. Vid inköpet följdes inte Eksjö kommuns riktlinjer avseende upphandling.

I samband med att arbetet gällande ledarskapsutveckling och ledningsstöd genomfördes så identifierade konsultbolagen ett antal misstänkta felaktigheter gällande bolagens anläggningsregister och ekonomiledningsprocesser. VD och dåvarande styrelsepresidier för bolagen bedömde att en utredning för att identifiera samtliga felaktigheter, samt åtgärda dessa, var tvunget att genomföras skyndsamt. (Presidium är en del av styrelsen som omfattar ordförande, samt förste och andre vice ordförande.) En offert från aktuella konsultbolag, som redan var insatta i ärendet, togs in och accepterades. Utredningen och åtgärdsarbetet blev mycket omfattande vilket gjorde att kostnaderna för uppdraget utvidgades utöver den ursprungliga offerten. Vid detta inköp följdes varken Eksjö kommuns riktlinjer för upphandling eller Lagen om offentlig upphandling.

Samarbetet med konsultbolagen har resulterat i ett helt nytt anläggningsregister, samt väl genomarbetade rutiner och processer. De anställda inom Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB har även fått kompetensutveckling gällande K3/anläggningsregister.

Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB avslutade samarbetet med konsultbolagen våren 2018.

Totalt har Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB under åren 2016-2018 köpt konsulttjänster av Johan Eskengren i Sverige AB och Johan Eskengren & Partners AB till en kostnad av cirka 2,1 miljoner kronor exkl. moms avseende management och ledarskap, samt cirka 4,6 miljoner kronor exkl. moms avseende K3 (anläggningsregister) och ekonomiledningsprocess. Samtliga fakturor har gått till Eksjöbostäder AB som sedan har vidarefakturerat cirka 3,1 miljoner kronor exkl. moms till Eksjö Kommunfastigheter AB.

Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har vid ägarsamråd 2017 och 2018 informerats om att arbete avseende felaktigheter i anläggningsregistren har pågått inom bolagen, samt informerats om när arbetet var avslutat. Presidiet för Eksjö Stadshus AB, och tillika kommunstyrelsens presidium, fick
kännedom om omfattningen av inköp av konsulttjänster den 16 oktober 2019.

Måndagen den 21 oktober 2019 har styrelsen för Eksjö Stadshus AB sammanträtt och har blivit informerade om händelseförloppet, samt beslutat att ge VD för moderbolaget, Tord du Rietz, i uppdrag att göra en handlingsplan för att säkerhetsställa att gällande riktlinjer för upphandling
följs i hela kommunkoncernen, samt ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare av genomförda upphandlingar.

Vidare har presidiet för Eksjö Stadshus AB haft ett möte med dåvarande presidierna (2015-2018) för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB. Vid mötet har presidiet för Eksjö Stadshus AB
uttalat att hanteringen av dessa inköp inte är acceptabel, samt uppmanat presidierna (2015-2018) att avgå från alla sina styrelseuppdrag inom kommunkoncernen. Presidiet för Eksjö Stadshus AB har även gett styrelserna för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB i uppdrag att utreda förtroendet för VD i båda bolagen.

Vidare kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få information den 24 oktober 2019.

Ta del av Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Eksjö Stadshus AB, kontaktpersoner
Annelie Hägg, ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Markus Kyllenbeck, förste vice ordförande
Telefon: 0381-360 33
E-post: markus.kyllenbeck@eksjo.se

Sebastian Hörlin, andre vice ordförande
Telefon: 0381-360 14
E-post: sebastian.horlin@eksjo.se

Publicerad: 2019-10-21

 TILLBAKA

Felaktig hantering vid inköp av konsulttjänster

Eksjö Stadshus AB riktar kritik mot att inköp av konsulttjänster vid Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB inte har följt Eksjö kommuns riktlinjer avseende upphandling och Lagen om offentlig upphandling.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.