LYSSNA

VD för Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB entledigas

Styrelserna för Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB har tisdagen den 29 oktober 2019 enhälligt beslutat att med omedelbar verkan entlediga Maria Lund från sitt uppdrag som VD för de tre bolagen. Bakgrunden till styrelsernas beslut är en felaktig hantering av vissa inköp av konsulttjänster som gör att fortsatt förtroende saknas.

Maria Lund har varit VD för Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB sedan september 2015, samt VD för Byggnadsfirma Stridh & Son AB sedan mars 2018. Styrelserna för de tre bolagen konstaterar att Maria Lund i sitt uppdrag som VD framgångsrikt har genomfört flera viktiga förändringar.

”Styrelserna är eniga i att Maria Lund har lett bolagen på ett förtjänstfullt sätt och att hon har tagit sig an uppdraget avseende förändringsarbetet med stort mod och målmedvetenhet”, säger Emeli Olaison, ordförande för Eksjö Kommunfastigheter AB och vice ordförande för Eksjöbostäder AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB, i en kommentar till beslutet.

Den information som har framkommit gällande en felaktig hantering avseende vissa inköp av konsulttjänster gör ändå att styrelserna bedömer att det blir väldigt svårt att återupprätta förtroendet för VD. På lång sikt behöver förtroende och stabilitet för bolagen, dess anställda och ägare, upprätthållas. Styrelserna har därmed enhälligt beslutat att med omedelbar verkan entlediga Maria Lund från sitt uppdrag.

”På ett självkritiskt och noggrant sätt behöver bolagens inköps- och upphandlingsrutiner nu granskas. Detta för att kunna lära och framöver säkerställa korrekt hantering och följsamhet av regelverk och riktlinjer”, kommenterar Emeli Olaisson gällande styrelsernas fortsatta arbete.

Maria Lund har en uppsägningstid om 12 månader samt rätt till avgångsvederlag i enlighet med sitt anställningsavtal. Bakgrunden till att VD eller chefer i företagsledande ställning oftast har andra villkor i sina anställningsavtal är att de inte omfattas av Lagen om anställningsskydd.

Fredag den 1 november 2019 kommer ett extrainsatt styrelsemöte för de tre bolagen att äga rum. Då kommer en tillförordnad VD att utses. Styrelseordförande/vice styrelseordförande Emeli Olaison har verksamhetsansvar tills beslut om tillförordnad VD har fattats. Rekrytering av ny VD för bolagen kommer att påbörjas inom kort.

Kontaktperson
Emeli Olaison, ordförande för Eksjö Kommunfastigheter AB och vice ordförande för Eksjöbostäder AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Telefon: 070-342 31 84
E-post: emeli@olaison.se

Nyheten publicerad: 2019-10-30

 TILLBAKA

VD för Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB entledigas

Styrelserna för Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB har tisdagen den 29 oktober 2019 enhälligt beslutat att med omedelbar verkan entlediga Maria Lund från sitt uppdrag som VD för de tre bolagen. Bakgrunden till styrelsernas beslut är en felaktig hantering av vissa inköp av konsulttjänster som gör att fortsatt förtroende saknas.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.