LYSSNA

Lämna förslag till pristagare inom arkitektur- och byggnadsvård, miljövård och kultur

Eksjö kommun delar årligen ut arkitektur- och byggnadsvårdspris, miljövårdspris och ett kulturpris. Priset är på 10 000 kronor vardera och utdelas i samband med nationaldagsfirandet. Ge förslag på kandidat senast den 6 mars 2020.

Kulturpris

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor och utdelas till enskilda eller föreningar. Märk ditt förslag med: ”Kulturpris 2020”.

Miljövårdspris

Priset är inrättat för att uppmuntra en person, förening eller organisation inom kommunen som gjort en betydande och aktiv insats för miljön. Med miljö menas både den inre som yttre miljön inom Eksjö kommun. Priset är 10 000 kronor samt diplom. Vid behov kan priset delas mellan flera vinnare.

Tanken med priset är inte att alltid belöna det "stora" miljöarbetet eller det miljöarbete som redan idag fått stort utrymme i media. I lika stor utsträckning ska det värdefulla arbete, som oftast sker i skymundan, belönas och lyftas fram. Priset bör delas ut i en blandning mellan stort och smått. Kommunen har sedan starten 1988 försökt variera tema och mottagare när man utsett pristagare. Märk ditt förslag med: ”Miljövårdspris 2020”.

Arkitektur- och byggnadsvårdspris

Priset är inrättat för att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom de olika arkitektoniska områdena. Priset är 10 000 kronor och en gjuten plakett.

Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan ta emot priset. Priset kan sökas på egna eller andras vägnar. Märk ditt förslag med: ”Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020”.

Nominering

Ditt förslag på pristagare, motivering samt eventuell referens eller dokumentation måste ha kommit in senast den 6 mars.

  • För kulturpris: Skicka din nominering via e-post till kultur@eksjo.se.
  • För miljövårdspris och arkitektur- och byggnadsvårdspris: Skicka din nominering via vanlig post till Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö eller via e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se.

Nyheten publicerad: 12 februari 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Lämna förslag till pristagare inom arkitektur- och byggnadsvård, miljövård och kultur

Eksjö kommun delar årligen ut arkitektur- och byggnadsvårdspris, miljövårdspris och ett kulturpris. Priset är på 10 000 kronor vardera och utdelas i samband med nationaldagsfirandet. Ge förslag på kandidat senast den 6 mars 2020.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.