LYSSNA

Distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildning

I dag har Eksjö kommuns krisledningsnämnd beslutat att kommunens gymnasie- och vuxenutbildning kommer att bedrivas på distans från och med den 18 mars 2020. Gymnasiesärskolan kommer att hålla öppet som vanligt.

Idag, tisdag den 17 mars, har Folkhälsomyndigheten och regeringen rekommenderat att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokalerlänk till annan webbplats, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också för vuxenutbildning. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Med anledning av denna rekommendation har Eksjö kommuns krisledningsnämnd idag sammankallats. Krisledningsnämnden har beslutat att från och med den 18 mars 2020 och tills vidare gäller nedanstående:

  • Eksjö Gymnasiums gymnasieutbildning går över till distansundervisning inklusive praktik
  • Eksjö Gymnasiums gymnasiesärskola fortsätter med traditionell undervisning
  • all vuxenutbildning som bedrivs av Eksjö kommun går över till distansundervisning

Eksjö Gymnasiums gymnasiesärskola kommer fortsatt att vara öppen som vanligt då verksamheten ansvarar för elever med behov av anpassad undervisning och omsorg. Mer information om detta beslut och praktisk hantering kommer till elever och vårdnadshavare under dagen.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser i fredstid, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder. Krisledningsnämnden träder bara i funktion i samband med krissituationer. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer när en krissituation uppstått, som kräver att krisledningsnämnden kallas in och startar sitt arbete.

Information om Eksjö kommuns arbete med anledning av utbrottet av coronaviruset, covid-19

Nyheten publicerad: 17 mars 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildning

I dag har Eksjö kommuns krisledningsnämnd beslutat att gymnasie- och vuxenutbildning kommer att bedrivas på distans från och med den 18 mars 2020.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.