Logotyp Eksjö kommun

En efterlysning av skyddsutrustning – och samtidigt ett stort tack!

Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län går Eksjö kommun nu ut med en efterlysning efter företag som på något sätt kan stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning.

Först vill vi, som kommun, rikta ett stort tack till de företag i vår kommun som antingen redan tillverkar, eller planerar att ställa om för att tillverka olika typer av skyddsutrustning för vård och omsorg. Ni betyder mycket för såväl regionen som kommunen!

Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län går vi nu ut med en efterlysning. Länsstyrelsen har fått ett samordningsansvar, där syftet är att identifiera fler företag som på något sätt kan stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning. Eksjö kommun har i dag inte tomma förråd, men detta är ett sätt att arbeta förebyggande – både för oss och för andra verksamheter.

Kan ditt företag hjälpa till med att producera skyddsutrustning? Ta i så fall en kontakt med marie.brask@eksjo.se för att få mer information.

Tack till alla som på olika sätt hjälper till!

Nyheten publicerad: 7 april 2020