Logotyp Eksjö kommun

Information om bekräftade fall av
covid-19 inom vård och omsorg

Från och med den 8 maj, och veckovis på torsdagar framöver, kommer Eksjö kommun att rapportera om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi.

Eksjö kommun har tidigare valt att inte berätta om antalet smittade inom kommunens vård och omsorg. Framförallt för att värna om enskildas integritet. Hur många inom kommunens verksamheter som är smittade av covid-19 är för närvarande en av de vanligaste frågorna vi får till oss, både från media och allmänhet. Med anledning av detta har vi gjort en ny prövning om dessa uppgifter kan lämnas ut och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Från och med den 8 maj, och veckovis på torsdagar framöver, kommer vi att rapportera om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi.

Sifforna visar bara antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg på kommunnivå, och säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet. Vi kommer inte att rapportera antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro. Vi sammanställer därmed inte sådana uppgifter, varken i ordinarie sjukdomstider eller nu.

Information om bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg

Nyheten publicerad: 2020-05-08

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00