Logotyp Eksjö kommun

Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Eksjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att driva ett pilotprojekt med syfte att hitta metoder som gynnar hårt drabbade företag och samtidigt öka livskvalitén för äldre.

2011 startade Ingvar Kamprad tillsammans med sin fru Margareta och de tre sönerna ”Familjen Kamprads stiftelse”. I spåren av coronapandemin och de negativa effekterna i samhället tog stiftelsens styrelse den 2 april 2020 beslut att bland annat stödja insatser i Småland för att förbättra livskvaliteten för äldre och för att stödja entreprenörskapet.

Eksjö, Vimmerby och Växjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att skapa pilotprojektlänk till annan webbplats där utveckling, kreativitet och entreprenörskap ska stå i centrum. I de olika pilotprojekten ska de tre kommunerna hitta metoder som gynnar – och kanske räddar – hårt drabbade företag och samtidigt öka livskvalitén för äldre i riskgrupperna. Man vill med denna summa hjälpa de hårt drabbade företagen inom handel, restaurang och besöksnäringsbranschen. Blir projekten lyckade kan fler kommuner få möjlighet att göra egna projekt med stöd av Familjen Kamprads stiftelse.

Syftet med Eksjö kommuns projekt är att ge handel, restaurang och besöksnäring en vitamininjektion, få medial uppmärksamhet och ge lokalbefolkningen en insikt i hur viktigt det är med en levande handel. För detta har Eksjö kommun erbjudits ett bidrag från stiftelsen på 500 000 kronor. En styrgrupp har tillsatts som prioriterar och beslutar aktiviteter.

Satsningen i Eksjö kommun består bland annat i att tydliggöra det lokala utbudet från handel, restaurang och besöksnäring så att äldre kan handla säkert hemifrån. Det planeras att göras genom:

  • En tidning som fokuseras på äldre
  • En interaktiv (klickbar) karta

Familjen Kamprads stiftelse ser gärna en digital utveckling där lokala varor och tjänster görs tillgängliga utan att riskera smittspridning.

Hårt drabbade entreprenörer inom handel, besöksnäring och restaurang engageras i projektet för att öka livskvalitén för äldre. Genom att tydliggöra den lokala handelns leveranser av till exempel matpaket producerade av restauranger, eller genom att erbjuda tjänster som att leverera låneböcker, presenter och blommor, kombineras ändamålen livskvalité med entreprenörskap – vilket förhoppningsvis minskar de negativa effekterna för de äldre, och de hårt drabbade entreprenörerna får en möjlighet att hålla uppe en del av försäljningen.

Det finns medel kvar! Äldre och företagare inbjuds att komma in med förslag på hur resten av medlen kan användas.

Ta del av mer information om projektet

Nyheten publicerad: 18 maj 2020

Kontakt

Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn

Telefon: