LYSSNA

Förslag till budget 2021-2022 och verksamhetsplan 2023

Ett förslag till beslut om budget för 2021–2022, samt verksamhetsplan 2023 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 15 september.

Det är stora osäkerheter i förutsättningarna för budget 2021–2023 när det gäller skatteintäkter och statsbidrag. Konjunkturläget och pandemins påverkan på konjunkturläget bidrar till osäkerheten liksom att beslut om statsbidrag fattas i riksdagen efter att budgeten beslutats om i Eksjö kommun.

Kommunfullmäktige beslutade om resultatnivå och utdebitering i juni 2020. Resultatet för planperioden är 2,7 procent för 2021, 2,8 procent för 2022 och 2,8 procent för 2023 av skatteintäkter och bidrag. Den kommunala utdebiteringen är oförändrad för åren 2021–2023 (22,26 kronor).

Utrymmet för driftramen i ledningsutskottets förslag 2021 är 1 121 miljoner kronor. 2022 är utrymmet 1 150 miljoner kronor och 2023 är utrymmet 1 172 miljoner kronor.

Utgångspunkten i ledningsutskottets budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna. Budgetförslaget innehåller både effektiviseringar och ambitionssänkningar men också prioriteringar och ambitionsökningar i verksamheterna.

Bland prioriteringarna finns bland annat utökad bemanning i äldreomsorgen och en extra satsning på ungdomslotsar. Tidigare beslutade personalneddragningar i förskola, grundskola och gymnasium genomförs inte och det tillförs ytterligare resurser för digitalisering i grundskolan. En satsning på byggnation och drift av kulturscen görs från och med 2023.

På ledningsutskottets sammanträde lade Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fram egna budgetförslag. Alliansen och Socialdemokraterna har, i överenskommelse, föreslagit samma budgetram och fördelning i verksamheterna i sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn.

Alliansens budgetförslag utgör, efter gårdagens sammanträde, ledningsutskottets förslag till budget till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 29 september. Slutligt beslut gällande budget för åren 2021–2023 kommer att fattas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Nyheten publicerad: 16 september 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förslag till budget 2021-2022 och verksamhetsplan 2023

Ett förslag till beslut om budget för 2021-2022, samt verksamhetsplan 2023 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 15 september.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.