LYSSNA

Terminen i grundskolan fortsätter enligt planering

Det är inte aktuellt att tidigarelägga jullovet för grundskolorna i Eksjö kommun och höstterminen fortsätter som planerat fram till den 22 december. Det är ett beslut fattat utifrån aktuell situation och i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Frågan om att tidigarelägga jullovet har aktualiserats i flera olika sammanhang. Kommunerna i länet har haft en dialog med regionens smittskyddsenhet och tillsammans tagit beslutet att fortsätta terminen enligt läsårsplaneringen. Enligt dialogen i regionen finns det inte stöd för att avsluta terminen i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19.

Laglig grund krävs

För att stänga en skola och gå över till distansundervisning behövs laglig grund och då ska det antingen ske utifrån regeringsbeslut, på inrådan av smittskyddsläkare eller på grund av akut personalbrist. Regionens smittskyddsenhet bedömer att lovet redan är tillräckligt långt för att bromsa en eventuell smittspridning.

Alternativet att avsluta terminen tidigare är inte heller aktuellt. Då skulle vårterminen behöva förlängas utifrån skolplikt och garanterad undervisningstid. Läsårets längd är reglerad i skollagen och att det är en skyldighet för kommunen att erbjuda 178 skoldagar under ett läsår. Det innebär att läsåret vid en förändring av antalet dagar under höstterminen måste förlängas under vårterminen. Det skulle försvåra planeringen för både skolans verk­sam­het samt för personal, elever och vårdnads­havare.

Viktig skyddsfaktor för barn och unga

Det är också av stor vikt att grundskolorna kan hållas öppna så länge det är möjligt. Skolan är en viktig skyddsfaktor för barn och unga. Eventuella förändringar i verksamheten påverkar många olika faktorer, exempelvis vårdnadshavares planering av eventuell ledighet och skolans ansvar för de elever som behöver omsorg då vårdnadshavarna arbetar. Både förskole- och fritidsverksamhet är fortsatt öppen under julledigheten.

Gymnasieskolan har sedan måndagen den 7 december infört distansundervisning, men för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen bedrivs undervisningen som vanligt i skolans lokaler. Elever i behov av särskilda stödinsatser har möjlighet att få det på plats och dessutom erbjuds skolans elever att hämta lunch på skolan fram till terminsslut.

Om läget inte förändras drastiskt fortsätter alltså terminen för grundskolan och gymnasiet som planerat fram till och med den 22 december. Barn- och utbildningssektorn följer frånvaron i verksamheterna och har en kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten. Skulle situationen förändras utifrån regeringsbeslut, eventuell kraftig ökning av smittspridning i skolan eller att smittskydd anser att det finns skäl att tänka om så är verksamheten beredd på det.

Mer information

Eksjö kommuns samlade information om coronaviruset, covid-19länk till annan webbplats

Nyheten publicerad: 15 december 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Terminen i grundskolan fortsätter enligt planering

Det är inte aktuellt att tidigarelägga jullovet för grundskolorna i Eksjö kommun och höstterminen fortsätter som planerat fram till den 22 december. Det är ett beslut fattat utifrån aktuell situation och i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.