LYSSNA

Eksjö kommuns högstadieskolor startar vårterminen som planerat

Idag, torsdagen den 7 januari 2021, meddelade regeringen att högstadieskolor kommer att få möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Eksjö kommuns högstadieskolor kommer att starta vårterminen som planerat med undervisning på plats i skolorna.

Regeringen planerar för att fredag den 8 januari 2021 besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

För att minska smittspridningen i samhället är det av stor vikt att skapa goda förutsättningar att hålla avstånd och därmed undvika trängsel. Snarare än att vidta en omfattande och generell åtgärd med risk för negativa konsekvenser, vidtas i nuläget istället ytterligare åtgärder utifrån identifierade behov i verksamheten. Eksjö kommuns barn- och utbildningssektor har förståelse för den oro som finns hos såväl elever, vårdnadshavare och lärare. I nuläget väger dock verksamhetens utbildningsuppdrag tyngst i beslutet att bedriva undervisning på plats i skolans lokaler.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Skolan fyller en samhällsviktig funktion och ska hållas öppen för att eleverna ska få den undervisning de har rätt till, för att vårdnadshavare ska kunna sköta sina jobb och för att skolan är en skyddsfaktor för elevers hälsa och välbefinnande.

De ytterligare åtgärder som vidtas från och med terminsstart är:

  • Språkval för elever i årskurs 6 kommer förläggas på ordinarie hemskola för att minska trängsel på kommunens högstadieskolor samt för att inte blanda grupper av elever från olika skolor som varit ifrån varandra under fyra veckor.
  • Se över möjligheten att använda andra undervisningslokaler för elever på högstadiet och därmed skapa bättre förutsättningar att hålla avstånd.

Att så länge som möjligt hålla grundskolan öppen baseras på den information från myndigheter och experter som finns just nu. Situationen kan komma att ändras. Utvecklingen på kommunens grundskolor följs därför kontinuerligt för att säkerställa en snabb omställning om läget skulle förändras och det visar sig att vidtagna åtgärder inte räcker till för att minska trängsel i skolan. Det kan då bli aktuellt med övergång till fjärr- eller distansundervisning helt eller partiellt för elever på kommunens högstadieskolor.

Nyheten publicerad: 7 januari 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Eksjö kommuns högstadieskolor startar vårterminen som planerat

Idag, torsdagen den 7 januari 2021, meddelade regeringen att högstadieskolor kommer att få möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller kollektivtrafiken. Eksjö kommuns högstadieskolor kommer att starta vårterminen som planerat med undervisning på plats i skolorna.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.