LYSSNA

Vaccination av enhetschefer inom Eksjö kommuns vård- och omsorgsverksamheter

Kommundirektör Tord du Rietz och socialchef Patrik Hedström bemöter de synpunkter som har framförts gällande vilka medarbetare inom Eksjö kommun som har fått erbjudande om vaccination under fas 1.

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioritetsordning för vaccination mot covid-19 är uppdelad i fyra faser. I den första fasen ska individer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp vaccineras.

Eksjö kommun har uppmanat berörda personalgrupper, både tillsvidareanställda och timanställda, att vaccinera sig under fas 1. Beslut har fattats av socialchef Patrik Hedström att även enhetscheferna för Eksjö kommuns fyra särskilda boenden, samt enhetscheferna för Eksjö kommuns hemtjänst, är att betrakta som personal som uppfyller kraven för att ingå i fas 1.

Som enhetschef på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten har du din arbetsplats i verksamheten. Du leder det dagliga arbetet och möter i ditt arbete såväl medarbetare som brukare och anhöriga. Exakt hur mycket nära arbete som förekommer varierar för berörda enhetschefer, men bedömningen är att de ska behandlas lika.

Det är viktigt att betona att chefers uppdrag varierar. Vissa chefsuppdrag i kommunen har mer operativa inslag än andra. Det är mot bakgrund av detta som det också endast är dessa enhetschefer som har fått erbjudande om att vaccinera sig under fas 1. Det har inte varit aktuellt för någon annan chef inom vare sig sociala sektorn eller någon annan kommunal verksamhet.

Själva vaccineringsarbetet av berörda grupper inom fas 1 sker parallellt och utifrån tillgång på vaccin. Det är vårdcentralen som ansvarar för vaccination av berörd personal. Personalen bokar själv sin tid för vaccination enligt vårdcentralens framtagna rutiner. Utifrån denna rutin med självbokning kan det alltså vara så att en enhetschef har blivit vaccinerad före en annan medarbetare, men det finns ingen utpekad kö som någon har gått före i. All personal, oavsett titel, följer samma rutin.

Under det senaste året har medarbetarna inom sociala sektorn gjort sitt yttersta för att ta hand om våra äldre och sköra. Och efter en mycket påfrestande period i november och december 2020 befinner vi oss nu i ett mer stabilt läge. Vi måste trots det vara förberedda på att frånvaron åter ökar i våra viktiga vård- och omsorgsverksamheter. I ett sådant läge behövs såväl medarbetare som chefer, både i det operativa arbetet, samt i den dagliga styrningen av verksamheterna. Mot bakgrund av detta är vi trygga med det beslut som har fattats.

Tord du Rietz, kommundirektör, Eksjö kommun
Patrik Hedström, socialchef, Eksjö kommun

Nyheten publicerad: 12 februari 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Vaccination av enhetschefer inom Eksjö kommuns vård- och omsorgsverksamheter

Kommundirektör Tord du Rietz och socialchef Patrik Hedström bemöter de synpunkter som har framförts gällande vilka medarbetare inom Eksjö kommun som har fått erbjudande om vaccination under fas 1.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.