Karta över Prästängsskogen, här visas vad som ska gallras vecka 7 och vecka 8.
LYSSNA

Gallring av Prästängsskogen

Onsdagen den 17 februari påbörjas en gallring av Prästängsskogen. Under sportlovsveckan, vecka 7, gallras ett område där det inte finns några skidspår. Under vecka 8 måste skogsmaskiner korsa skidspåren. Gallringen görs nu när marken är frusen för att minimera markskador.

Sly kommer att röjas bort och yngre träd kommer att gallras ut. Detta för att ge de gamla fina träden, och då främst ekarna, mer ljus och utrymme. Deras möjlighet blir då större att överleva och bli riktigt gamla och vackra naturvårdsträd. Även buskar av olika slag och lövträdsarter kommer att sparas.

Tidsåtgång

Vi räknar med att åtgärden kommer att ta cirka två veckor.

Gallringen kommer att starta vecka 7 på grönt område (se karta). Det innebär att skogsmaskiner inte behöver korsa några skidspår under sportlovsveckan.

Övrigt område som är markerat med blå färg (se karta) kommer att gallras under vecka 8 och då måste maskiner skidspåren korsas.

Kanten närmast sjön Hunsnäsen, rött område (se karta) kommer att röjas manuellt vecka 7. Efter ytterligare ett par veckor kommer ris och virke vara bortkört från avläggsplatserna.

Varför görs gallringen nu?

Flera naturhänsyn måste tas i samband med upprustningen av träd och buskar i området.

  • Marken är fuktig och sank och som sådan kräver den att den är frusen för att kunna bära större skogsmaskiner. Detta för att minimera markskadorna.
  • Arbetet måste vara genomfört innan fåglarnas häckningstid börjar.
  • De gamla ekarna som står i området börjar ta stor skada på grund av att träden står för tätt. Risken är stor att de inte kommer att kunna räddas till att bli gamla och vackra naturvårdsträd om arbetet inte utförs nu när tillfälle ges.
  • Vi måste utföra arbetet omgående eftersom vi inte kan veta hur länge kylan kommer att hålla i sig. Vi vet inte heller när en längre period med den kyla som krävs kommer att inträffa i framtiden. Det kan återigen ta flera år.

Därför är förutsättningarna perfekta just nu.

Skidspåren


Under vecka 7, sportlovsveckan, behöver inte skogsmaskinerna korsa några skidspår och skidspåren blir således orörda.

Under vecka 8 kan vi inte garantera att skidspår som går mitt i området kan hållas intakta då maskinerna måste korsa dem.

Fortsättning

Senare i vår kommer ytterligare en uppsnyggning ske med hjälp av arbetslaget ”Naturnära Jobb”. De kommer då att plocka ris, kapa ner stubbar med mera.

Vi hoppas att alla som vistas i eller bor nära området har förståelse för att det kan bli vissa störningar.

Kontakt

Stefan Johansson, skogsförvaltare

Telefon:

Elisabeth Jörgensen, stadsträdgårdsmästare

Telefon:

 TILLBAKA

Gallring av Prästängsskogen

Onsdagen den 17 februari påbörjas en gallring av Prästängsskogen. Under sportlovsveckan, vecka 7, gallras ett område där det inte finns några skidspår. Under vecka 8 måste skogsmaskiner korsa skidspåren. Gallringen görs nu när marken är frusen för att minimera markskador.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.