LYSSNA

Medborgardialog om kommunens miljöarbete

Under februari till april 2021 är ett förslag till ny Miljöpolicy ute på remiss bland våra politiska partier, förvaltningens sektorer och kommunala bolag. För att ta in synpunkter från medborgare och intresseföreningar har en medborgardialog anordnats under remisstiden. Här kan du läsa några av synpunkterna som kommit fram under medborgardialogen.

Under vecka 12 spreds två mentiunder­sökningar i kommunens skolor och bland allmänheten. Lördagen den 27 mars bjöds allmänheten in till en digital medborgardialog, där det fanns möjlighet att dela idéer och ställa frågor till förtroendevalda angående kommunens miljöarbete.

Sammanfattning av medborgardialogen om kommunens miljöarbete

Det råder en bred enighet om att kommunen ska satsa på fler och bättre cykelvägar. Att cykla mer är också det som man själv vill bidra med. Att öka konsumtion av lokalproducerat, minska engångsprodukter och matsvinn samt installera solceller är andra saker man vill att kommunen prioriterar. Man vill även se en minskning av bilresor.

Eleverna vill att man skyddar skogarna och flera nämner ökad biologisk mångfald på kommunens mark.

Andra åtgärder som nämns i kommentarerna handlar om att skapa förutsättningar, samverka, föregå med gott exempel och uppmuntra invånarna.

Allmänheten är redo att bidra på olika sätt. Efter att cykla och gå mer prioriteras minska matsvinn, köpa färre prylar och njuta av naturen. Förutom de förutbestämda alternativen nämns också många andra åtgärder i kommentarsfältet; inte skräpa ner, återvinna, resa mindre samt att föregå med gott exempel.

Ämnen som diskuterades under den digitala medborgardialogen var bland annat skogs- och jordbruksmark i området kring Fobo, laddningsplatser för elbilar, nedskräpning, klotter på fastigheter, hållbara investeringar och byggnation, bilpool, återbruk och stadsodling.

Läs mer om i rapporten:

Nyheten publicerad: 16 april 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Medborgardialog om kommunens miljöarbete

Under februari till april 2021 är ett förslag till ny Miljöpolicy ute på remiss bland våra politiska partier, förvaltningens sektorer och kommunala bolag. För att ta in synpunkter från medborgare och intresseföreningar har en medborgardialog anordnats under remisstiden. Här kan du läsa några av synpunkterna som kommit fram under medborgardialogen.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.