Logotyp Eksjö kommun

Inkommen skrivelse gällande Eksjö Fordonsutbildning AB

Kommunstyrelsen vid Eksjö kommun har mottagit en skrivelse gällande misstanke om oegentligheter inom Nifsarpsskolan/Eksjö Fordonsutbildning AB.

Den 27 april 2021 mottog kommunstyrelsen vid Eksjö kommun en skrivelse gällande misstanke om oegentligheter inom Nifsarpsskolan/Eksjö Fordonsutbildning AB. Skrivelsen är undertecknad av ett antal tidigare anställda vid Eksjö Fordonsutbildning AB. Utifrån innehållet i skrivelsen har Eksjö kommun sedan skrivelsen inkom undersökt hur den ska hanteras på ett juridiskt korrekt sätt.

Måndagen den 3 maj 2021 överlämnades skrivelsen till Eksjö kommuns styrelserepresentanter i styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB. Eksjö kommuns rekommendation till styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB är att de ska göra en extern och oberoende granskning utifrån innehållet i skrivelsen. Syftet med en sådan granskning är att den antingen kan avfärda eller bekräfta påstådda uppgifter. Det är styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB som nu äger frågan huruvida en sådan granskning ska genomföras eller inte.

Eksjö Fordonsutbildning AB – ett delägt kommunalt bolag

Eksjö Fordonsutbildning AB bedriver utbildning inom fordonsteknik, transport, anläggning och skog, framförallt på gymnasienivå, men även genom utbildning riktad till näringsliv och branschföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Nifsarpsskolan i Eksjö.

Eksjö kommun har fem helägda bolag och tre delägda bolag. Med ett delägt bolag menas ett bolag där Eksjö kommun bestämmer tillsammans med någon annan. Eksjö Stadshus AB agerar moderbolag för de verksamheter som bedrivs i bolagsform.

Eksjö Fordonsutbildning AB är ett delägt bolag där Eksjö kommun äger 40 procent av aktierna. Övriga ägare i bolaget är MaskinLeverantörerna, Mats Klasson, samt medarbetare på skolan genom Nifsarpsskolans personalklubbs ekonomiska förening.

Samtliga bolag regleras utifrån olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen. Ett delägt bolag lyder inte under samma lagstiftning och bestämmelser som övriga kommunala verksamheter och helägda kommunala bolag.

Nyheten publicerad: 5 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00