LYSSNA

Extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen 11 maj 2021

Tisdagen den 11 maj 2021 kommer kommunstyrelsen i Eksjö kommun att hålla ett extrainsatt sammanträde med anledning av de senaste dagarnas reportage i media gällande ett underhållsarbete på en vägsträcka upp till Skedhults gård.

– Det är kommunstyrelsen som har en uppsiktsplikt över samtliga verksamheter inom kommunen och därför har vi valt att kalla in till ett extra sammanträde för att hantera det uppkomna ärendet, berättar Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande, Eksjö kommun.

Under sammanträdet kommer kommundirektör Tord du Rietz, samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och Jönköpings kommuns chefsjurist Lars-Åke Svensson, varifrån Eksjö kommun avropar juristtjänster, att föredra ärendet.

– Vi har naturligtvis följt de senaste dagarnas mediabevakning i detta ärende, och vi har en förståelse för att det väckor frågor. Det är dock viktigt att vi belyser alla aspekter för att få en helhetsbild, innan några slutsatser dras, menar Annelie.

Efter kommunstyrelsens sammanträde kommer ett samtal att äga rum med kommunrevisionen. Under samtalet kommer kommunstyrelsen att informera kommunrevisionen om hanteringen av ärendet.

Läs tidigare nyhet som avser att ge en bakgrundsbeskrivning i aktuellt ärende.

Nyheten publicerad: 7 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen 11 maj 2021

Tisdagen den 11 maj kommer kommunstyrelsen i Eksjö kommun att hålla ett extrainsatt sammanträde med anledning av de senaste dagarnas reportage i media gällande ett underhållsarbete på en vägsträcka upp till Skedhults gård.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.