Logotyp Eksjö kommun

Promenera med tillväxt- och utvecklingssektorn

För att underlätta kontakten mellan invånare, politiker och tjänstemän inom tillväxt- och utvecklingssektorn öppnas nu möjligheten upp att delta i så kallade "enkla möten". Ämnena under mötena rör tillväxt- och utvecklingssektorns område.

De "enkla mötena" kommer att genomföras i form av promenader under cirka 20 minuter och genomförs den första tisdagen i varje månad. Promenaderna kommer att utgå från Förvaltningshuset i Eksjö, Emilkraften/biblioteket i Mariannelund, eller annan ort om förslag på det kommer in. Deltar gör en chef eller tjänsteman från tillväxt- och utvecklingssektorn, samt en kontaktpolitiker.

Du som invånare kan föranmäla ditt intresse att delta genom att kontakta sektorschef Nina von Krusenstierna, telefon 0381-361 02 eller e-post nina.von-krusenstierna@eksjo.se. Det går också bra att ansluta spontant vid angivet datum och tid. OBS! Promenaderna sker i liten grupp. De som är först på plats har förtur. Om många ansluter till ett och samma tillfälle kommer en lösning att hittas för möte/promenad vid fler tillfällen.

Utöver de schemalagda promenaderna finns det också möjlighet att boka in en enskild promenad med hänsyn till tjänstemän och politikers tillgänglighet.

Välkommen att promenera med tillväxt- och utvecklingssektorn!

Schema för promenader under 2021

Datum och tid: Tisdag den 1 juni 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från kulturavdelningen och kontaktpolitiker kultur

Datum och tid: Tisdag 3 augusti 2021, klockan 12.00
Plats: Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund
Deltagare: Tjänsteman/chef från fritidsavdelningen och kontaktpolitiker fritid

Datum och tid: Tisdag 7 september 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från SFI och kontaktpolitiker SFI

Datum och tid: Tisdag 5 oktober 2021, klockan 12.00
Plats: Föreslagen ort, Eksjö kommun
Deltagare: Tjänsteman/chef från Campus i12 och kontaktpolitiker Campus i12

Datum och tid: Tisdag 2 november 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från näringslivsavdelningen och kontaktpolitiker näringsliv

Datum och tid: Tisdag 7 december 2021, klockan 12.00
Plats: Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund
Deltagare: Tjänsteman/chef och kontaktpolitiker

Nyheten publicerad: 21 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00